Извозване на отпадъци

попай варна

Попай Варна

Винаги на линия

За да улесним управлението на отпадъците, в Попай Варна ви предлагаме събиране и изхвърляне на мебели и багаж, жизнено важна услуга, тъй като тези предмети не трябва да се изоставят по обществени пътища или на неразрешени места.

Битовите отпадъци и мебелите, поради техния размер, изискват специално събиране и подходящо третиране на отпадъците според техните характеристики. Като цяло тези предмети обикновено са електрически уреди, столове, маси, врати и всички онези елементи, предназначени за използване в дома или помещенията, които вече са остарели или не носят никаква полезна полза.

Позвъни за оглед