Фирма за разчистване на отпадъци и извозване до сметище във Варна

разчистване на отпадъци

Нашата група от експерти с удоволствие ще се погрижи за събирането на мебелите и демонтажа, категоризирането и последващото пренасяне до съответнот сметище, Център за рециклиране или Център за третиране на отпадъци.

В Попай Варна събираме и извозваме всякакъв вид мебели.

Ако при прибирането на вашите мебели или уреди успеем да спасим обекти, които все още могат да се използват и/или възстановят, извозването ще бъде безплатно.

Освен че предлагаме услуги по събиране на мебели или вещи и изпразване на жилища, ние имаме знанията и опита да работим в конкретни ситуации като аварии след пожари и наводнения, натрупване на големи количества неизползвани предмети и/или боклук, извозване на строителни отпадъци и цялостно почистване преди и след ремоделиране и реформиране на вашите пространства.